تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه چمانه - خلاصه گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 96/5/9. چهار مقاله(مقاله دوم)
وبلاگ همسفر سمیه چمانه

با حرکت راه نمایان می شود


اعتیاد جایگزینی مزمن است

سلام دوستان  سمیه هستم همسفر: 
برای معالجه هر نوع بیماری ،شرط اول ولازم ،تشخیص بیماری است .وباید بدانیم کجای جسم ، بیمار دچار مشکل شده است تا راهکارهای مناسب را با در نظر گرفتن طول درمان مشخص نماییم.
تعریفی که متخصصین از یبماری اعتیاد دارند این است که :(اعتیاد مسمومیت مزمن است-اعتیاد وابستگی دارویی است یا وابستگی به مواد مخدر).
ایا واقعا اعتیاد یک بیماری مزمن است؟
جواب خیر است. چون وقتی اسم مسمومیت به میان می اید ،عنوان سم مطرح می شود وبه دنبال ان سم زدایی مطرح میشود .درحالی که مواد مخدر اصلا سم نیست.درحالی که  از مواد مخدر درعلم پزشکی مورد استفاده قرارمیگیرد .ممکن است که مصرف هر گونه دارو یا مواد مخدر بیش از حد باعث مسمومیت یا حتی مرگ هم بشود .
اصولا سمی بودن ،امری نسبی است ولذا می توان تعریف ذیل را ارائه نمود :
هرگونه ماده خارجی (بصورت گاز ،مایع ،جامد)از هر طریق وارد جسم شودوآن را از تعادل خارج نماید وبه سمت مرگ سوق دهد ،سم تلقی می گردد.
زمانی که شخصی به مواد مخدر اعتیاد ندارد ویک باره مقدار قابل توجهی مواد را وارد بدن نماید انگاه باید عمل سم زدایی صورت گیرد ولی این عمل برای کسی که به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده است  باعث یک شوک می شود که گاهی نیز منجر به مرگ شخص می شود .
   علمی که تجربه شده باشد سندی است بدون نقص 
درست است که راههای زیادی برای درمان اعتیاد وجوددارد ولی بهترین ودرست ترین راه به عبارتی دیکر صراط مستقیم فقط یک راه است.ونکته مهم برای رسیدن به مقصد ،سه اصل زیل لازم وضروری است:
مبدا ،  مقصد، هدف
البته لازم به ذکر است مبدا ومقصد وهدف باید به طور صحیح ودرست مشخص شود در غیر این صورت نتیجه خوبی حاصل نمی شود.
اعتیاد جایگزینی مزمن است.
یعنی مواد مخدر بیرونی،جایگزین مواد مخدر ویا شبه افیونی طبیعی جسم انسان یا فرد معتاد شده است .
پس با در نظر گرفتن روش صحیح :
مبدا :یعنی تعیین میزان تخریب سیستم های شبه افیونی جسم .
مقصد:بازسازی سیستمهای شبه افیونی جسم در طول یازده ماه 
هدف: برطرف شدن مشکلات روانی وروحی ورسیدن به تعادل وجلوگیری از عودهای مجدد.
دیدگاه کنگره 60 درموردصورت مسله اعتیاد وروش حقیقی درمان )
تشخیص بیماری:هرگاه فردی بیش از سه سال بطور مرتب روزانه موادمخدر مصرف کند وسیستم شبه افیونی جسم خود را تخریب کرده باشد وانسان را از حالت طبیعی خارج کرده باشد ان فرد به مواد اعتیاد پیدا کرده است.
مقصد یا روش درمان:انسان دارای سیستمی است که تا زمانی که زنده است خودش ،خودش را ترمیم مینماید مشروط به اینکه شرایط مناسب را برای اوفراهم نماییم که درمورد درمان اعتیاد روش تدریجی ویا تیپر کردن همان مواد مخدر مصرفی می باشد که در بیست ویک روز انجام می شود .
طول زمان درمان در این روش یازده ماه می باشد وهیچ فرقی نمی کند که شخص چند سال است که اعتیاد دارد یا چه موادی مصرف می کند وطول زمان اعتیاد برای همه یکسان است .
هدف:رسیدن به تعادل جسمی وروانی 
هیچ چیز در دنیا نمی تواند جایگزین مواد مخدر برای فرد معتاد بشود .وتنها چیزی که می تواند جایگزین مواد مخدر بشود ،مواد مخدر طبیعی جسم او می باشد .
درمان اعتیاد از دید گاه کنگره 60 به طور کلی سه مولفه دارد :
جسم ، روان،  جهان بینی 
اگر فردی بر اثر مصرف مواد  سیستم بیوشیمی یا شبه افیونی خود را تخریب کند اختلالاتی درجسم بوجود می آید که در اثر آن اختلالات،جسم عکس العمل نشان می دهد که در دو قسمت آشکار وپنهان خود را نشان می دهد .
که در قسمت اشکار خود را به صورت :عطسه های پی در پی ،  بی خوابی ،پرش پا     استخوان درد  ،  اسهال،   ابریزش بینی  نشان می دهد ودر قسمت پنهان :افسردگی     ناامیدی ،گوشه گیری  ، تنبلی ، گریه کردن ،  کند ذهنی و..... خود رانشان می دهد .
لازم به ذکر است که مشکلات فوق الذکر هیچ کدام منشا یا ریشه روانی ندارد درحالی که اکثر متخصصین فکر می کنند ریشه در روان دارد.
درمان در مرحله عکس العمل های پنهان :درمان در این مرحله به یک روش ولی دونوع ماده مصرفی انجام می گیرد .
الف : استفاده از یک داروی جایگزین استاندارد
ب : استفاده از خود ماده مخدر 
درهنگام استفاده از خود مواد مخدر   میزان مصرف ودفعات مصرف در بیست وچهار ساعت باید مشخص شود .ومیزان کاهش باید بیست ویک روزه یا سه هفته ای باشد .زیرا در هفته اول فرد تعادل خوبی ندارد در هفته دوم کاملا اوضاع عادی می شود ودر هفته سوم مواد مصرفی کاملا فرد را سرخوش میکند.
در دوره درمان باید کاملا هوشیار باشیم که از استفاده هرگونه داروی های کمکی مثل :خواب اورها .آرامبخش ها وضد افسردگی ها باعث جلوگیری از درمان می شود .
وهیچ دارویی بهتر ومناسب تر ،قویتر از تریاک تا کنون خلق نشده است.

نوشته شده در پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت 09:18 ق.ظ توسط همسفر سمیه چمانه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : idealweb
قدرت گرفته از : mihanblog