تبلیغات
وبلاگ همسفر سمیه چمانه - خلاصه گزارش عملکرد لژیون روز دوشنبه 96/7/24. واد ی چهاردهم
وبلاگ همسفر سمیه چمانه

با حرکت راه نمایان می شود


آنچه باور است محبت است 
و آنچه نیست ،ظروف تهی است
من که می گویم،کلام خود نیست،
بلکه فردی است در جمع بیکران هستی،
که باورش کار هر کس نیست،
مگر آنکه معنای آن ،بداند آن چیست.
ارابه ها را در بیکران به حرکت در آورید که
نگهبانان ماوراء به آنچه در زمین می‌گذرد،نیازمندند.
بشکافید آنچه شکافتنی نیست،
در دل سنگ بروید
و ترکیب ها را جدا نمایید.ابتدا اعضای لژیون برداشت خود را از پیام ابتدای واد ی 14 بیان نمودند.
همسفر رقیه: آنچه باور است و آنچه نیست ظروف تهی است. یعنی ما فقط به چیزهایی که باور داریم میتوانیم محبت کنیم و این باور باید قلبی باشد تا به عشق برسد درست مثل اینکه باور کنیم مسافرمان به درمان میرسند در این صورت حتما به درمان میرسند و ظروف تهی نداشتن باور است وقتی ما چیزی را باور نداریم به هیچ عنوان نمیتوانیم به آن محبت کنیم و هیچ میشویم.
همسفرسکینه: همه ی ادیان الهی بر پایه عشق و محبت است هر دینی که الهی است در آن صحبت از عشق و محبت است،  خانواده هایی که بین هم محبت ندارند تهی هستند و باور محبت کار هر کس نیست مگر معنای آن را بدانند مثل (بسم الله الرحمن الرحیم)که اگر انسان به عمق این کلمات پی ببرد سراسر محبت و عشق است ، در ادامه آنچه که کسانی دیگر نتوانسته بدست بیاورند شما آن را بشکافید همانند علم.
همسفرالهام: تمام ادیان میخواستند عشق و محبت را به انسان نشان دهند عشق و محبت به شغل و ثروت و یا چهره نیست، محبت را به خاطر محبت باید انجام داد محبت باید واقعی باشد و دیگران را بهمان گونه که هستند بپذیریم و نباید شرطی باشد بعنوان مثال اگر مسافرم رها شد به او محبت  میکنم در غیر اینصورت به او محبت نمیکنم، این کار کاملا اشتباه است و اگر محبت نداشته باشیم کاری برای دیگران نمیتوانیم انجام دهیم.
همسفرنسرین: زمین و آسمان با هم در ارتباط هستند  و اطلاعات از زمین به آسمان و از آسمان به زمین منتقل میشود و دستورات به زمین منتقل میشود و در زمین هم باید اجراء شود و دوباره به بالا برود، هیچ مشکلی نیست که درمان و راه حل نداشته باشد بعضی از قلبها مثل سنگ سیاه است و ما باید به آنها نیز کمک کنیم.
همسفرفاطمه محمدی: عشق و محبت واقعی باید طوری باشد که در ظاهر و باطن یکسان باشد ما باید به جایگاهی برسیم که اگر کسی را دوست نداریم سعی و تمرین کنیم تا به مرور زمان و ذره ذره دوستش داشته باشیم.
همسفر زهرا: همه ی انسانها چه خوب و چه بد را باید بپذیریم و همه را باید یکسان ببینیم و به همه ی هستی محبت کنیم.
همسفر سودابه: محبت را باید از خداوند آموخت که بدون هیچ منتی به ما نعمت و رحمت داده و ما باید از خداوند یاد بگیریم که دیگران نیز محبت کنیم، محبت حس آرامش را به دنبال دارد، کسانیکه محبت نمیکنند و یا قلب هایشان از سنگ است محبت را حس نمیکنند.
همسفرفاطمه فتحی: در کتاب آسمانی خودمان همه ی سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده یعنی خداوند بخشنده مهربان یعنی عشق و محبت و این یعنی توحید و یگانگی یعنی آنچه که قابل ارزش است محبت است، اتفاقاتی که در اینجا رخ میدهد و علم و دانشی که در آسمانها وجود دارد با هم مرتبط هستند و دستورات از آسمان به زمین می آید و در اینجا آزمایش میشود و به آسمانها بر میگردد زیرا در آسمانها خیلی مهم است که در زمین چه میگذرد و به این جواب نیازمند هستند زیرا انسانها میتوانند در بیکران هستی موثر واقع شوند، در دل سنگ بروید می تواند به معنای شکافتن علم و دانش باشد و یا شکافتن قلبهای سیاه که همانند سنگ است.


سلام  سمیه هستم همسفر:
ابتدا خدا را شکر که توفیق حاصل شد تا  یکبار دیگر دور هم باشیم و واد ی 14را شروع کنیم برای آموختن.
اگر به یاد داشته باشید در وادی 13 گفته شد انسان دو بعدی شامل سه ضلع عقل ،عشق و ایمان است .
حال چه شد که آنچه باور است شد محبت ،نه دو ضلع دیگر؟؟؟
کسانی که عاشق می‌شوند (البته عشق مد نظر این واد ی)عاقل و با ایمان هم هستند،زیرا ایمان از امنیت می آید و کسی که عاشق باشد باعث امنیت معشوق خود می‌شود.
پرچم دار عقل و ایمان،عشق است.
عشق معجزه می‌کند.با نیروی عشق است که احیا اتفاق می افتد.
عشق یک نیروی بسیار قوی است.
عشق یعنی بودن ،هستی،وجود و همه چیز
بی عشق بودن یعنی نیستی،عدم و هیچ
عشق چیز پیچیده ای نیست و خیلی ساده و در دسترس است.
همین که آسمان آبی را ببینیم و وجودمان مملو از آرامش و شکر گزاری شود این یعنی عشق.صدای پرندگان را بشنویم و حال دلمان خوب شود این یعنی زنده ایم و با عشق و احساس.
همسرم که خسته از یک روز پر کار به منزل می‌آید به استقبالش بروم و با لبخندم تمام خستگی ها را از یادش ببرم این خود مصداق عملی و واقعی یک عشق پاک و مقدس است.
همین ،عشق به همین سادگیست........
هستی و کل کائنات عشق است.
کسی که  عاشق و با محبت است هرگز افسرده نمی‌شود ،وقتی که حال خوشی نداریم و سطح انرژی  ما پایین است،یعنی عاشقی نکردیم و در عشق کم گذاشته ایم.
این کمبود عشق است که در میانه راه خسته می‌شویم وگرنه با عشق می‌توان تمام قله ها را فتح کرد حتی قله رهایی.
عشق و محبت همه چیز را با ارزش می‌کند ،اگر عشق باشد بخشش پشت سرش می‌آید ،بدون عشق هرگز نمیتوانیم ببخشیم.
و این کلام خداوند است که آنچه باور است محبت است ،و هر کسی نمی تواند این را باور کند و یقین پیدا کند.مگر معنای محبت را درک و لمس کرده باشد.
در ادامه این پیام گفته شده ارابه ها را در بیکران به حرکت در آورید. در واقع فرمان حرکت داده شده ،اینکه در جای جای زمین بذر عشق بپاشیم و دیری نمی پاید که عشق را دسته دسته درو خواهیم کرد.
حلقه های آفرینش با هم در ارتباط هستند و اطلاعات زمین برایشان مهم است و نیاز دارند به این اطلاعات و آگاهی.
اگر بتوانیم آنچه را که شکافتنی نیست بشکافیم هنر کرده ایم،مانند کسی که قلبش پر از کینه و حسادت و نفرت است اگر بتوانیم به او محبت کنیم و قلبش را بشکافیم و وارد شویم هنر مندیم و گرنه در کنار انسانهای با محبت زندگی کردن خیلی راحت است و بلد بودن نمی خواهد.
قلب یک انسان حتی اگر سنگ باشد یا سخت تر اگر قطره قطره عشق در وجودش نفوذ کند ،نرم خواهد شد و این معجزه عشق است.
ثروتمندترین انسانها کسانی هستند که در قلب انسانها جای دارند و صاحب قلب آنها هستند.
ما برای اینکه ترکیب ها را جدا کنیم و به حق و حقیقت برسیم باید در مورد تمام مسایل تحقیق کنیم ،اما با صبر و نیروی عشق که در این صورت قطعا پیروز خواهیم شد و حقیقت را درک خواهیم کرد.
برای همه شما عزیزانم میخواهم که با عشق همواره در صلح و آرامش زندگی کنید در کنار هم و فرقی نمیکند سفر اول باشید یا دوم ،مهم پذیرش و حال خوب است.


نوشته شده در شنبه 29 مهر 1396 ساعت 02:16 ب.ظ توسط همسفر سمیه چمانه نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : idealweb
قدرت گرفته از : mihanblog